Izjava o privatnosti

CETIS-ZG d.o.o. (u daljnjem tekstu CETIS-ZG) obvezuje se zaštititi privatnost korisnika i sigurnost osobnih podataka koje nam oni sami ustupe slanjem e-maila na adresu navedenu na www.cetis.hr. 

Naša web stranica koristi samo nužne funkcionalne kolačiće i ne koristi kolačiće koji prikupljaju osobne podatke te je možete posjetiti i bez otkrivanja ikakvih osobnih podataka o sebi. Vaše osobne podatke prikupljamo samo ako nam pošaljete e-mail na adresu navedenu na web stranici i to u isključivu svrhu odgovaranja na Vaš upit.

Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, ovisno o prirodi komunikacije.

Što radimo sa skupljenim podacima?

Vaši osobni podaci obrađuju se i arhiviraju u informacijskom sustavu CETIS-ZG sa sjedištem u Zagrebu. Vaši osobni podaci čuvaju se i pohranjuju u službenim prostorijama tvrtke u njenom sjedištu.

Niti jedna treća strana koja surađuje sa CETIS-ZG nema pristup osobnim podacima koje ste nam poslali e-mailom, osim ako je to izričito zatraženo zakonom ili regulirano odgovarajućim ugovorom.

CETIS-ZG je certificiran međunarodnim ISO standardima od kojih je jedan i ISO/IEC 27001 Sustavi upravljanja informacijskom sigurnošću te je implementirao niz odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštenog ili nezakonitog postupanja s njima, kao i od njihovog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.  

Koliko dugo obrađujemo i čuvamo Vaše podatke?

Prema relevantnim zakonima, obvezni smo čuvati Vaše podatke u određenom vremenskom razdoblju. Nakon isteka roka čuvanja, Vaši podaci se uništavaju prema propisanoj proceduri. 

Koja su Vaša prava?

U svakom trenutku možete zatražiti ostvarivanje svih prava propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN42/2018. Ta prava podrazumijevaju: pravo na pristup podacima i uvid u podatke, pravo na informiranost o obradi osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka, pravo na povlačenje privole, pravo na podnošenje prigovora, pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni te pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora.

Sve naše internetske aktivnosti vezane uz zaštitu osobnih podataka u skladu su s europskim zakonodavstvom i odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN42/2018).

Kontakt podaci za zahtjeve vezane uz ispunjavanje Vaših prava:

CETIS-ZG d.o.o.

Industrijska 11, 10431 Sv. Nedelja, HRVATSKA

+385 (0) 1 333 5000

+385 (0) 1 333 5001

cetis@cetis.hr

Ukoliko smatrate da su Vam prava narušena, u svakom trenutku možete kontaktirati nacionalno nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka odnosno Agenciju za zaštitu osobnih podataka (AZOP). Podaci za kontakt su na sljedećoj stranici: https://azop.hr/kontakt/