| |  
  doma | mail
     
     
       
 Kartica je rješenje:
 
Da li će se odbrati kartica, kao sredstvo kojim se komunicira između osobe i modernog svijeta više nije diskutabilno. Kartica se pokazala kao uistinu kvalitetno rješenje za najrazličitije namjene. Za realizaciju svojih potreba trebate odabrati karticu koja je odgovarajuće sigurna i zaštićena, odgovarajuće trajna i dizajnirana u skladu sa svojom namjenom.


 
  Važan je kvalitetan odabir:
 

Dugogodišnje iskustvo, praćenje najsuvremenijih rješenja na ovom području i uz primjenu vlastitih inovacija, Cetis će Vam dati najbolji savjet i proizvesti karticu sa odgovarajućim tehničkim rješenjem i optimalnim odnosom cijene i kvalitete. O mogućnostima primjene pojedine vrste zaštite više obavijesti može se dobiti u poglavlju „Tiskovine sa zaštitom“
na ovoj WEB stranici.
Da bi odabrali optimalno rješenje trebalo bi razmisliti o:

  • Namjeni kartice i kakav bi trebao biti dizajn
  • Rizicima i kakav bi stupanj zaštite bio potreban
  • Trajnosti kartice i mogućim oštećenjima podataka na njoj
  • Nakladi
  • Poželjnoj cijeni


Proizvodnja kartica je sigurna:
Da bi se dobila dozvola za proizvodnju kartica bilo je neophodno ispuniti niz tehničkih i sigurnosnih uvjeta. Tako Cetis proizvodi kartice, na suvremen i siguran način, isključivo od materijala (polikarbonat, PVC), koji ispunjavaju stroge uvjete Eurpske direktive. Personalizacija kartica se vrši u posebnom dijelu firme, gdje je ustrojen najviši stupanja sigurnosti u skladu sa EU direktivom i pod nadzorom ministarstva unutarnjih poslova.

 
 Područje primjene:
Banke, državne ustanove, telefonske kartice, osiguranja, zdravstvene ustanove, trgovački lanci, indetifikacija prolaza i prisustvovanja određenim manifestacijama, vozačke dozvole, članske kartice, iskaznice, platne kartice…. Referentna lista Cetisa je velika i proteže se na razne države i kontinente.


 

 

 

 
 

 

Mailing Direkt mailing