| |  
  doma | mail
     
     
       
 

Direktni marketing
je jedan od najvažnijih alata za put do konačnog kupca. Učinkovita komunikacija je neposredna i individualna. Podaci iz razvijenih zemalja ukazuju da direktni marketing postaje vodeći način promotivnog oglašavanja i preuzima primat od oglašavanja putem Interneta, E-maila, TV i drugih medija.
 
Promocija je selektivna, usmjerena ka ciljanim skupinama potencijalnih kupaca. Uvidjelo se da će osobno obraćanje, kvaliteta i izgled pošiljke nagnati potencijalnog kupca da pošiljku otvori i pročita kada za to nađe vremena. Time je postignut cilj oglašivača da bude prepoznat u moru najrazličitijih vrsta reklama, kojima je dnevno obasut.
 
     

 

 

Cetis-Zg nudi kompletnu uslugu izrade reklama. Od savjetovanja i izrade dizajna, do tiskanja obrazaca, brošura i drugih vrsta tiskovina, ispisa varijabilnih podataka (personalizacija), insertiranja dokumenata u kuvertu i dostavu pošiljke distributeru. Usluga pretpostavlja kompletnu informatičku podršku, striktnu primjenu sustava sigurnosti u obradi podataka, ispunjenje zadanih rokova, potpunu kvalitativnu pouzdanost i konkurentne cijene.

 

 
 
NOVOST: GARANCIJA DA ĆE KORISNIK PROČITATI I SAČUVATI DOPIS
 
Cetis-Zg nudi dizajnersko i tehničko rješenje personalizirane reklame, koje primatelj pošiljke neće „preskočiti“, koje će sigurno pročitati, sačuvati i u najvećem broju slučajeva vratiti oglašivaču povratnu informaciju. Takva vrsta reklame je cilj svake kampanje i smisao direktnog marketinga.
 

 

 
 

AKO STE SE ODLUČILI ZA PROMOCIJU KROZ DIREKTNI MARKETING, KOMPLETNU USLUGU PO NAJPOVOLJNIJOJ CIJENI, POVJERITE CETISU-ZG.

 

 

Mailing Direkt mailing